Algemene Voorwaarden

* Wanneer je een afspraak bij ons maakt, gaan wij ervan uit dat je kennis genomen
hebt van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij de volgende voorwaarden

- Voor een eerste massage/behandeling kunnen wij telefonisch een korte intake stellen ter kennismaking en om    
   eventuele klachten te inventariseren.

- Alle gegevens worden door de praktijk vertrouwelijk behandeld en nooit zonder jouw toestemming aan derden     worden verstrekt. Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere en/of gebruik je     
   medicijnen? Raadpleeg je behandelend arts vooraf met de vraag of je een massage mag ontvangen. 

- Onze praktijk zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om    een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
   Wij onthouden ons aan het stellen van medische diagnoses.

- De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en de correctheid hiervan, die de cliënt tijdens het    intake gesprek aan ons verstrekt. 

- De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van de diensten bij massagepraktijk La Vie en      
 derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na behandelingen.

- Massagepraktijk La Vie houdt zich niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van      medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

- Massagepraktijk La Vie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen    van de cliënt in en om de praktijk.

- Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
   Binnen 24 uur geannuleerde afspraken zullen wij 100% van de totaalprijs doorbelasten.
   Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, dan is het toegestaan om iemand  
   anders in uw plaats naar de massage afspraak te laten gaan hiervan worden wij wel graag op de hoogte
   gesteld.

- Vanuit hygiënisch oogpunt verwachten wij dat zowel masseur als cliënt zich heeft opgefrist alvorens de massage/    behandeling te ondergaan.

- Massagepraktijk La Vie behoudt zich het recht om cliënten te weigeren.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.